visits since Sept 11, 2005          jos fci  peeters   webblog < klik hier                   print
ALLE TOPICS:
ALLE REACTIES

filosofie, Katie Melua, alfabet, Tom, proportioneel, Resi, politici: opportunisten?, Europa overbodig?, 250 "nieuwe" jobs, zorgverzekering: oei-oei!, scheepvaartkosten???, meditatie, ziekenhuisbacterie, personeel, Daan, afval, Mao Ze Dong, nep therapieën, WTC: vervolg, 911: ATOOMBOMMEN onder het WTC, tegenstellingen, Gelukkige Verjaardag, kabeldistributie, VRT openheid, New Orleans, VW bezuinigt, upload down, vervuiler, pensioen, onderwijs.
       in het rood: het Probleem        in het groen: de Oplossing


  30 september 2005 filosofie...

GISTEREN

Assertiviteit is een milde vorm van agressie.
Het verschil is alleen gradueel...
Kritiek is een milde vorm van haat.
Het verschil is alleen gradueel...

reageer        reacties: (0)


  29 september 2005 nine million bicycles
MORGEN
GISTEREN

Vandaag net voor de middag op BRT2 Radio Antwerpen een mooie love song gehoord: Nine Million Bicycles van Katie Melua. Staat op haar splinternieuwe CD Piece by Piece.

De tot Engelse genaturaliseerde Georgische zangeres zingt een ontroerend mooi liefdesliedje:

Er rijden 9 miljoen fietsen in Bejing...
Er zijn 6 miljard mensen op de wereld ongeveer...
En slechts van één hou ik: van jou...


Muziek-CD's zoeken?
De grootste database online:
www.gracenote.com/music/

reageer        reacties: (0)


  28 september 2005 het nieuwe alfabet
MORGEN
GISTEREN

Ja, de gekste dingen kun je hier verwachten.

1. Op een tentoonstelling is het de gewoonte om de bovenkant van de schiderijen (tenminste als het een klassieke tentoonstelling is) mooi gelijk op één rechte lijn te hangen. Dus alle schilderijen hangen met de bovenzijde van hun kader mooi allemaal even ver boven de vloer. Dat is zo een gewoonte, er wordt je aangeleerd dat dat "stijl" is.
Maar ik vind dan weer dat je niet naar de vorm moet kijken, maar naar de inhoud. En dat je schilderijen zó moet ophangen, dat de horizon in elke schilderij (of: de ooghoogte van de schilder) op de ooghoogte van de bezoeker moet hangen. Dat is veel logischer, en geeft een veel beter en rustiger inhoudelijk visueel effect.

2. En dan het alfabet. Heeft er al eens iemand nagedacht over een logische volgorde van de letters? Nu zit er gewoon géén regel in, de letters staan traditioneel in een willekeurige(?) volgorde die we zo uit het hoofd hebben geleerd.

Hier is een nieuw voorstel:
Beginnen we met de klinkers ("klinkers éérst!"):
A E I O U Y
De klinker waarvoor je je mond het verst moet opendoen, eerst. De AAAA dus! (ja, er moet een logica inzitten...) De igrec is een nakomertje. Daarna de medeklinkers, gerangschikt in gelijk klinkende paren: in elk paar eerst de stemhebbende, daarna de stemloze:
B P   Z S   D T   V F   G (ch)   en K Q
De eerste vier paren zijn telkens de stemhebbende, gevolgd door de stemloze. Na de stemhebbende G zou een stemloze, zachte "ch" moeten volgen, maar daarvoor hebben wij geen apart teken (behalve "ch"). En bij de K (een erg vreemde letter in andere talen) zetten we de Q, nóg een erg vreemde letter. En dan blijven er nog over:
H J L M N R W C en X
Laten we die rangschikken met de letter die het minst voorkomt achteraan (alleen, ik weet niet écht welke letters het meest voorkomen. Een nadeel is dat die volgorde in andere talen natuurlijk verschilt).
Ge ziet, er zit nu logica in (maar het is waarschijnlijk nog niet optimaal). En tataraaa! zie hier ons nieuwe, logische alfabet:

Het AEI:
A E I O U Y B P Z S D T V F G (ch) K Q H J K L M N R W C X


geheugensteuntje:
Aap Eet In Ons Uis Y-eren. Bart Peeters, Zet 'S Dunne Thee Voor Fanny! Ga (zaCHtjes) Ka Quu. Hey Jo, Kan Louis Mijn Nieuwe Rok Wassen? CeX.

Wie heeft een beter, nog logischer voorstel ?   ;-)
reageer        reacties: (0)


  27 september 2005 Tom
MORGEN
GISTEREN

Bravo voor Tom Boonen!
Tom werd zondag Wereldkampioen.
Feest in Balen. Dit jaar won hij alle belangrijke één-dags-evenementen: Parijs-Roubais, de Ronde van Vlaanderen, en nu het Wereldkampioenschap in Spanje.
Gisterenavond echter speelde Tom zijn trui van wereldkampioen kwijt in een Madrileense dancing...
Vandaag heeft de Koning hem op het paleis ontvangen, en jawel, wat kreeg hij van de Vorst cadeau? Een nieuwe trui !
reageer        reacties: (0)


  26 september 2005 proportioneel
MORGEN
GISTEREN

Proportionele Democratie. Dat betekent in de samenleving:
1. EVENWAARDIG: waar je recht op hebt. 100%, volledig zonder discriminatie.
"De voordelen zijn voor iedere individuele burger dezelfde."
1. EVENREDIG: wat je zal bijdragen aan de samenleving. 100%, volledig solidair.
"De bijdragen staan in verhouding tot je persoonlijke inkomen."


Het zal echter zeer moeilijk zijn om dat te realizeren, want de mensen zijn hebzuchtig. Iedereen wil graag zo veel mogelijk. Wie véél heeft, wil toch minder bijdragen... Zelfs als andere medemensen daardoor tekort komen.

meer info:
ProDem.org

reageer        reacties: (0)


  25 september 2005 Resi
MORGEN
GISTEREN

Effe de groeten doen aan mijn zusje:
Gelukkige Verjaardag, Resi !
reageer        reacties: (0)


  24 september 2005 politici: opportunisten?
MORGEN
GISTEREN

Af en toe zend ik sommige van onze politiekers een mailtje om hun mening te vragen over mijn site ProDemo.be waar degelijke oplossingen worden voorgesteld voor een Evenredige en Evenwaardige Basis Democratie. Met aub de vraag of zij, in wie de burger toch verondersteld wordt het volste vertrouwen te hebben, even zouden willen kennis maken met de daar voorgestelde principes en oplossingen voor een betere wereld. Want ondanks mijn uitdrukkelijke vraag, en ondanks de vele 100.000den bezoekers, heeft nog niemand énige stelling op ProDemo.be willen of kunnen(?) weerleggen. En dat verbaast mij, omdat ik online zeker geen onwaarheden wil gaan uitkramen, en een intelligente inbreng van specialisten ter zake zou dan ook zéér welkom zijn. Helaas, niemand reageert...

Onlangs wees ik een lokaal bekend politicus op het bestaan mijn site:

- "Ben je al eens naar ProDemo.be gesurft?" vroeg ik hem, nadat ik hem enkele maanden geleden al attent had gemaakt op het bestaan van die site.
- "Jos" zei hij "ik heb dat niet nodig. Als er iets mis is, komen de mensen mij dat wel vertellen."
- "Maar" probeerde ik nog mijn vriend en politicus te overtuigen "interesseert het je dan niet om eens kennis te maken met een degelijk onderbouwde visie?"
- "Neen" repliceerde hij "dat is niet nodig. De mensen brengen zelf wel voorstellen voor een oplossing aan."

Je hoeft er dus niet voor gestudeerd te hebben, om politicus te worden. Een flink pak ambitie en een groot gevoel van eigenwaarde volstaat...
In de cursus "Recht" van "Management en Bedrijfsbeheer" durfde de docerende jurist het zo stellen:
"Wat doet een advocaat die rechter wordt? Al zijn wetboeken weggooien! Die heeft hij immers niet meer nodig. De rechter aanhoort de advocaten van beide partijen en hij neemt in zijn vonnis gewoon de argumentatie over van diegene die het het best kan uitleggen. Met hier en daar een kleine verwijzing naar de tegenpartij, en dan een besluit nemen of een oordeel vellen dat liefst zo goed mogelijk aansluit bij een fifty-fifty-regeling om beide partijen tevreden te stellen. Helaas is dan meestal niemand tevreden..."
Opportunisme, zei u ...?
reageer        reacties: (0)


  23 september 2005 Europa overbodig...
MORGEN
GISTEREN

"De Europese Commissie wil dat heel Vlaanderen kwetsbaar gebied wordt" (VRT1, 050922). De mestproductie loopt veel te hoog op, de mestbank-diensten hebben controle-problemen, en wil de boeren nu verplichten een GPS-systeem te installeren op hun beerton om ze beter traceerbaar te maken.
België zou tot 200.000 euro per dag aan Europa moeten betalen ingeval de Europese richtlijn niet binnen de drie maanden geimplementeerd wordt...

Maar een lokale voedselproductie moet in elk land de basis zijn voor een goed landbouwbeheer. Helaas wil men het hier de boeren weer moeilijk maken. Straks moeten we immers volledig afhankelijk worden van buitenlandse invoer... Globalisatie en monopolie, de beste manier voor enkele rijke 'clubjes' om ondemocratisch mensen te verplichten en hun vrijheid te beperken... en de sukkelaars zien het niet aankomen.

En dat moet NIET zo, dat MAG zelfs niet zo!
Want in Europa wordt een parlement gekozen dat GEEN wetten mag maken. ALLEEN de Europese Commissie maakt wetten en arresten en voorschriften, en die zogenoemde "commissie" bestaat uit clubjes personen die NIET democratisch verkozen werden, maar "benoemd".
Geen enkele wet of richtlijn van Europa heeft dus rechtskracht in België (of in Nederland, of waar dan ook). Omdat al deze verordeningen in strijd zijn met IEDERE grondwet van gelijk welk Europees land en een aantasting van zijn souvereiniteit vormt. GEEN ENKELE commissie, geen enkel groepje opportunisten (zelfs niet als ze betaald worden met belastingsgeld!) kan aan DIT LAND ook maar iets te zeggen hebben, laat staan boetes opleggen.


Wil iemand mij de rechtsgrond aantonen van die ondemocratisch over de hoofden van de burgers heen eigenmachtig beslissende "Europese Constructies" ?

reageer        reacties: (0)


  22 september 2005 250 extra jobs per jaar
MORGEN
GISTEREN

"Minister Frank VDB bezorgt het lager- en kleuter-onderwijs 250 extra werkkrachten voor Lichamelijke Opvoeding" stond in de krant.
En alle werkloze gediplomeerden LO spoedden zich haastig naar de RVA voor een full-time job.
"Sorry" zegt de RVA, "Niet voor jullie. De Minister laat de derdejaarsstudenten LO één jaar lang verplicht (én gratis) stage lopen in de klassen. En volgend jaar de nieuwe derdejaars..." en dat stond niet in de krant.

Ja, zo kan ik het ook: jobs(?) creëren...
reageer        reacties: (0)


  21 september 2005 zorgverzekering
MORGEN
GISTEREN

Ze gaan nu in Nederland dezelfde fout maken die politici ALTIJD maken: naast de kwestie handelen.

Probleem in België: De nationale politiedienst (de vroegere 'Rijkswacht') werkte niet goed samen met de lokale politie, omdat ze o.a. niet op dezelfde radiofrequenties konden afstemmen.
De politieke oplossing:
administratieve eenmaking (wat véél méér kostte dan voorzien). Nu is er nog maar één "politiedienst" in België, en het radiomateriaal is nog steeds niet aangepast...

Probleem in Nederland: De zorgverzekering kost te veel, omdat de welgestelden proportioneel te weinig bijdragen.
Politieke oplossing:
laat de minderbegoeden in absolute bedragen méér bijdragen...

Dit gaat een ramp worden voor veel mensen...
reageer        reacties: (0)


  20 september 2005 scheepvaartkosten...???
MORGEN
GISTEREN

In de Scheldemonding is door een technisch defect een containerschip vastgelopen, waardoor het in- en uitgaande scheepvaartverkeer een halve dag onmogelijk is geweest. Er lagen 35 schepen buitengaats te wachten om Antwerpen binnen te varen, en 27 schepen konden niet (meteen) vertrekken.
"De kosten voor de Antwerpse haven en de economie daar omheen lopen daardoor gigantisch op."
     O Ja ??
De huurprijs van één schip, per dag, zou algauw 1.000.000 BEF bedragen... (bron: VRT TV1). Er worden berekeningen gemaakt alsof alles is verloren gegaan, zelfs de laattijdige leveringen, bij 'just in time"-afspraken, wegens productievertragingen, enz... Allemaal maar om schadevergoedingen te kunnen claimen...

MAAR: laten we eens een serieuze factuur maken aub?
Zónder schattingen, en zónder overdrijvingen?

Wat is de werkelijke, bewezen schade?
De meeste vormen van veronderstelde winst-derving zijn ongegrond:
- ofwel werd er later geleverd, én later verkocht (bijvoorbeeld: "Mijnheer, uw nieuwe auto zal pas volgende week toekomen")
- ofwel werd er gewoon NIET geleverd, en ook NIET verkocht, EN dan was er ook geen vraag naar (!!!), DUS is het verlies beperkt (!!) in plaats van opgelopen
- ofwel wordt er een andere contractant gevonden, EN worden de goederen gewoon door die andere verkocht, EN dan is de schade zeer miniem
- ofwel werden de goederen vernietigd (de bananen waren rot bijvoorbeeld) EN daarom kopen de mensen méér kiwi's, waardoor de economische schade nogmaals wordt beperkt


De bewering dat een eventjes vastgelopen schip meteen voor miljoenen-miljoenen-schade zorgt, wil ik dus nog wel eens met een korreltje zout nemen.
Maar welke TV-kijker (en: welke politieker?) kijkt er nog kritisch toe?


reageer        reacties: (0)


  19 september 2005 zielkunde
MORGEN
GISTEREN

Zielkunde heette dat vroeger. Nu heet het al lang Psychologie. Vroeger was het de studie van de Ziel. Nu is psychologie de studie van het Gedrag. Omdat gedrag expliciet waarneembaar en meetbaar is. Bij de studie van de Ziel gingen vele onderzoekers alleen uit van hun eigen ervaringen, en beschreven ze de resultaten op een filosofische manier.
Langzaam komt de studie van de ziel terug, weliswaar niet onder die naam. Wijze onderzoekers hebben ingezien dat niet alles verklaarbaar is vanuit een puur materialistische standpunt. En ze hebben ook geleerd dat mensen zelf creatief hun eigen visie creëren die alléén voor henzelf geldt. De overeenkomsten wijzen echter op niet te weerleggen resultaten.
Er is één duidelijk verschil met vroeger: sommige dingen moet je zélf ervaren. Je kan geen studie maken over Australië als je er zelf niet bent geweest. Australië zou wel eens niet kunnen bestaan...

Ik heb nog nooit iemand horen verklaren hoe onze hersenen informatie opslaan en verwerken (binnenkort verschijnt hopelijk mijn
boek daarover). Ik heb nog nooit iemand horen verklaren wat ons "Bewustzijn" is, en waarin dat zou verschillen van het Bewustzijn van dieren.

Dit moet je zelf ervaren (het kan niet anders): Denk na, rustig, ongestoord. Neem waar hoe gedachten opkomen, en weer verdwijnen, en weer worden opgevolgd door nieuwe gedachten. Probeer dan eens 'niet' te denken, je gedachtengang stop te zetten. Gewoon de pauze tussen twee gedachten in verlengen. Dat heet meditatie (voor gevorderden!). Concentreer u. Na regelmatig oefenen zal het lukken om steeds langer een gedachtenstilte aan te houden. Je bent dan nog steeds 'bewust'.

Er zijn dan verschillende mogelijkheden om verder te gaan. Op een gegeven ogenblik zal het je gebeuren dat het centrum van je bewustzijn verruimt, en een ruimer inzicht je te beurt valt. Alleen mensen die dat zelf hebben ervaren, kunnen daar verder zinvol over praten. O ja, je hoeft dat niet te gaan oefenen hoor. Je kan het sowieso ook ervaren als je sterft, al komt het dan meestal wat onverwacht... Maar: ontken de ervaringen van anderen niet als je zelf niet wil experimenteren.

Mensen zijn creatief, scheppend (écht!). Het is maar zoals je er tegenaan kijkt! Als je bijvoorbeeld gelooft dat er na dit leven niets meer is, OK, en als je gelooft van wél, óók OK. Wát je gelooft (=wat je voor jezelf creëert), geldt in het beste geval immers alléén voor jezelf. Ik heb daar perfect vrede mee...

reageer        reacties: (0)


  18 september 2005 tante Mitje
MORGEN
GISTEREN

Tante Mitje (pseudoniem voor een échte patient) is opgenomen in het ziekenhuis Ze is 80, woont nog alleen, en is thuis gevallen Na een week is tante Mitje weer hersteld, en mag ze weer naar huis Maar ze moet volgende week terug binnenkomen De Dokters hebben namelijk gezien dat tante Mitje galstenen heeft En die willen ze verwijderen Tante Mitje wist niet dat ze galstenen had Ze heeft er nog nooit pijn aan gehad "Maar" zeggen de Dokters "dit is om een pijn-aanval in de toekomst te vermijden: een preventieve operatie" Ik ben tegen preventieve operaties Maar de kinderen van tante Mitje zijn het erover eens: de galstenen moeten verwijderd worden De week nadien is tante Mitje weer thuis In het weekend is ze weer gevallen De huisdokter stelt nu een lichte hersenaandoening vast Tante Mitje wordt weer in het ziekenhuis opgenomen De voorbije week wilden wij tante Mitje gaan bezoeken in het Sint-Elisabeth-ziekenhuis Maar dat mocht niet Tante Mitje ligt op een kamer apart, en is besmet met de ziekenhuisbacterie, de MRSA-bacterie Bezoekers moeten maskers op, handschoenen aan en een schort voor Aan broers en zussen van tante Mitje wordt aangeraden om niet op de kamer op bezoek te gaan bij tante Mitje, want ze zouden ook wel eens de ziekenhuisbacterie kunnen opdoen Het ziet er niet goed uit voor tante Mitje

Hoe doe je een ziekenhuisbacterie op? Hoe lang is de incubatietijd? Wat doen ziekenhuizen om zich volledig te ontsmetten van de ziekenhuisbacterie?
meer info cache

reageer        reacties: (0)


  17 september 2005 personeel
MORGEN
GISTEREN


Het Personeel betaalt de Baas om te Mogen Komen Werken. Het Personeel gehoorzaamt beter, werkt harder, verdient minder en profiteert minder. Het Personeel is altijd Beter dan de Baas.


reageer        reacties: (0)


  16 september 2005 Daan
MORGEN
GISTEREN

Alles is al een keer gezegd geweest:
http://www.daanspeak.com/index_home.html (nederlands)
Leuke site, Daan !

reageer        reacties: (0)


  15 september 2005 afval
MORGEN
GISTEREN

Al eens bij stil gestaan dat ALLES, maar dan ook ALLES wat wij produceren, verhandelen, kopen en verkopen uiteindelijk op de afvalberg belandt? Ook de dingen die we re-cycleren, na één of twee keer hergebruiken, komen op de mestvaalt terecht. Alle natuurlijke voedingswaren keren als mest terug naar de natuur (naar waar anders?), en alle grondstoffen die we uit de ondergrond opdelven eindigen hun cyclus tenslotte in de natuur. Verbrande gassen, steenkool, olie, uranium, ertsen, metalen en kunststoffen... niks gaat verloren, niks verdwijnt, alles wordt afval. Afval en vervuiling.
(En als de olie op is, zijn de kunststoffen óók op...)

Het énige wat wij produceren met onze groeiende economie, is afval, afval en nog méér afval.

Wervelstorm Katrina ...
Moeten we niet wat zuiniger gaan leven, met véél méér respect voor de natuur?
reageer        reacties: (0)


  14 september 2005 Mao
MORGEN
GISTEREN

"Ik stem niet in met de visie dat de mens, om een moreel wezen te zijn, zó moet handelen dat het anderen ten goede komt. Mensen zoals ik willen hun eigen hart volledig bevredigen en dus hanteren we automatisch de meest hoogstaande morele codes. Natuurlijk zijn er 'mensen' en 'voorwerpen' in de wereld, maar deze zijn er uitsluitend voor mij."    Mao Ze Dong, 1918.
Bron: De Morgen, vandaag 050914.

Een test om het psychopatisch gehalte van machthebbers te meten zou eigenlijk verplicht moeten zijn... voorkómen is beter dan genezen!
reageer        reacties: (0)


  13 september 2005 nep
MORGEN
GISTEREN

Peptalk, Mindfulness-Therapie, en alle andere 'alternatieve' of paranormale therapieën die door zogenoemde experten worden aangeboden, zijn altijd nep als er geld voor gevraagd wordt.

Minister Vervotte laat onderzoeken of de Mindfulness-Based Cognitive Therapy kan terugbetaald worden door het RIZIV voor depressieve patienten. En waarom wordt de (zéér goede!) 'gewone' Cognitieve Gedragstherapie (die wél bewezen resultaten kan voorleggen) nog steeds niet terugbetaald ???

Mindfulness is zeer belangrijk: échte Wijzen, met échte helende of voorspellende gaven, staan altijd gratis ten dienste van hun medemensen.

reageer        reacties: (0)


  12 september 2005 WTC-torens: vervolg
MORGEN
GISTEREN

De WTC torens stonden al jaren te koop (van vr 2000) omdat de wolkenkrabbers nooit winstgevend zijn geweest. De eigenaar, NY Port Authority, liet al studies maken sinds 1990 voor een grondige renovatie: de Towers zaten, net als de Libramont in Brussel, namelijk vol asbest. Dat asbest-probleem zorgde er ook voor dat de torens niet "gewoon" (via implosies) konden worden afgebroken. En het kostenplaatje werd daardoor totaal onbetaalbaar voor eventuele kandidaat-kopers. Probleem...

Twee maanden vr 11 september gaat projectontwikkelaar Larry Silberstein, in een consortium met Westfield America (waar hij chairman van is), voor de WTC-torens een leasing-overeenkomst aan voor 99 jaar, een contract van 3.5 billion dollars. Hij laat in de verzekeringspolissen onmiddellijk een antiterrorisme-clausule inbouwen, een verzekering voor 3.5 billion dollar per terrorisme-aanval. En Westfield America verzekert zich tegen een eventuele inkomstenderving. Silberstein betaalde slechts de eerste twee maandelijkse leasing-bedragen, samen voor naar schatting 100 200 miljoen dollar.

De WTC torens waren voordien nooit verzekerd tegen terroristische aanslagen...


Op 11 september stortten de torens neer. Silberstein claimt 7 miljard dollar, de verzekering is bereid 3.5 te betalen, maar Larry procedeert voor het dubbele (wegens twee(!) aanslagen). De federale overheid betaalde de voorbije vier jaar 8.000.000.000.000 (8 trillion US dollars) als inkomsten-derving (???) aan Westfield America. Bron:
www.serendipity.li/wot/pop_mech/reply_to_popular_mechanics.htm

Het probleem van de verlieslatende torens en het asbestprobleem is lucratief opgelost, en politiek is er een nieuwe boeman gecreëerd: het Fundamentalistische Terrorisme, dat (volgens de US) handelt uit "afgunst op onze Westerse welvaart" (sic). Cynisch én letterlijk: Terrorists who hate our Freedoms.
reageer        reacties: (0)


  11 september 2005 Amerikaanse atoombommen
                                bliezen de World Trade Center torens op
MORGEN
GISTEREN

Zo denken ze:
"Het duurt nog even vr China een absolute wereldmacht wordt. Wij, Amerika, zijn nu onbetwistbaar het machtigste land ter wereld. De Sovjet-Unie stelt niks meer voor, en wij kunnen onze burgers geen angst meer inboezemen met 'het communisme'. En angst hebben we nodig, want dan zijn burgers bereid hoge belastingen te betalen voor een sterke legermacht. Waaraan wij, wapenfabrikanten, kunnen leveren. Tegen woekerprijzen natuurlijk. We hebben dus dringend een confict nodig. Intussen wordt ook de olie schaarser.

"Wij, een groep rijke Amerikaanse ultra-conservatieven met zéér éénzijdige ideeën vatten het plan op om in tussentijd zo veel mogelijk olie te plunderen in Afghanistan (de grootste olievoorraad van Centraal-Azie) en in Irak, dat de grootste voorraad ter wereld heeft.

"Maar we hebben een aanleiding nodig. Dus simuleren we eerst een symbolische aanval op ons land. En de nieuwe vijand noemen we 'terrorisme'. Onze oliemaatschappij (priv, niet beursgenoteerd) heet Carlyle, en sinds jaren maakt vader Bush daar deel van uit. We maken gigantische winsten, ongecontroleerd, maar we willen nog méér. We maken eerst zoon Bush pro forma 'president', en zorgen dan dat het Amerikaanse leger op kosten van de staat voor ons de vuile klusjes opknapt. We creëren terreur om een reden te hebben om belastingsgeld aan te wenden voor oorlogsdoeleinden. (In Irak vinden we later wel een andere marionet bereid om pro-US-president te spelen.) Nu de aanleiding nog.

"Maar eerst roepen we luidkeels uit dat we nooit het Oorlogstribunaal in Den Haag zullen erkennen, en dat eventueel daar gevangen gehouden Amerikanen er door ons met geweld zullen worden bevrijd. En dan verder:

Reeds onder Kennedy suggereerde de CIA het plan ("Operation Northwoods") om o.a. een onbemand van op afstand gestuurd Amerikaans passagiersvliegtuig boven Cuba te laten neerstorten. Dan konden ze dat land ervan beschuldigen het vliegtuig te hebben neergeschoten, en dan zouden ze Cuba 'gerechtvaardigd' kunnen aanvallen en veroveren.

"Laten we dat nu ook doen met de olielanden. We laten de zogezegd Al-Qaida terroristen in het hart van New York toeslaan.


Er worden dus twee (ook van op afstand bestuurde?) vliegtuigen zogezegd gekaapt en in de Twin Towers gevlamd. Tenminste én van de vliegtuigen was omgebouwd met extra explosieven(?) aan de romp. Dat is duidelijk te zien op een lang verborgen gehouden foto, genomen net vr de inslag.

De normale veiligheidsprocedure is, dat als een vliegtuig van zijn verkeersroute afwijkt, binnen de 5 minuten gevechtsvliegtuigen opstijgen om dat toestel te onderscheppen. Nu wordt dat bevel tot opstijgen slechts gegeven 40 minuten na de feiten, n minuut n de inslagen in het WTC.

"Laten we ook plannen dat een Boeing 757 zal neerstorten op het Pentagon.
Spijtig genoeg mislukt dat plan: de kapers worden overmeesterd door de passagiers, en de Boeing stort neer(?) in een veld. Het leger/FBI/CIA(?) besluit dan zelf een raket af te vuren op het Pentagon. Die slaat in op het gelijkvloers, en richt weinig schade aan. Een Boeing kan nooit inslaan zo laag, omdat hij niet zo laag bij de grond kan vliegen (opwaartse druk van de lucht). Er wordt ook nooit n brokstuk gevonden van een Boeing, er zijn geen sporen van de vleugels van zo'n toestel, en alle tapes van zes bewakingscamera's langs de baan van de raket worden binnen de 10 minuten door de FBI opgehaald. Behalve n.

De beide World Trade Center torens zijn berekend om de inslag van een 767 te overleven. Een 767 is 20 % zwaarder dan een 757, en dus willen de torens niet instorten. Maar dat was voorzien door het commando, en daarom worden de torens gewoon opgeblazen met twee "nuclear devices" (atoombommen) die geplaatst werden ter hoogte van de zevende ondergrondse verdieping. Uit de wrakstukken zal later blijken dat op die diepte de stalen fundering is gesmolten. Staal smelt bij een temperatuur van méér dan 1.500 graden. De officiele uitleg is dat het staal is gesmolten door de brand van de kerosinebrandstof van het inslaande vliegtuig. Maar een kerosinebrand kan nooit heter worden dan 800 graden, wegens de noodzakelijke toevoer van zuurstof om het vuur aan de gang te houden, en kerosine kan dus ook geen staal doen smelten, nadat het eerst 80 verdiepingen lager zou zijn gevloeid(?). Onmiddellijk na de instorting wordt al het staal van de torens afgevoerd en snel verkocht aan het verre Oosten...

Een seismografisch instituut in de omgeving echter neemt de schokgolven waar van de ontploffingen (van de 2 atoombommen), en onmiddellijk daarna van het instorten van de torens. Er is nooit een andere verklaring gegeven voor deze tien maal grotere piek-schokgolven.

www.freedomunderground.org/memoryhole/pentagon.php#Main www.asile.org/citoyens/numero13/pentagone/erreurs_en.htm www.serendipity.li/wot/pop_mech/reply_to_popular_mechanics.htm www.reopen911.nl/ (Nederlands)
www.reopen911.nl/about_us.htm (Nederlands)
www.reopen911.org/
reopen911.org/76plan.htm
no757.batcave.net/
www.sierratimes.com/03/07/02/article_tro.htm
www.prisonplanet.com/.../060705controlleddemolition.htm

Alle bewijzen zijn te vinden op de gemelde websites. Dit is slechts een zeer summiere vertaling.

U kan ook het actualiteit-TV-programma Twee-Vandaag van 9 september, waarin dit alles wordt aangetoond, online bekijken op www.2vandaag.nl (Nederlands)

Onze extreem-conservatieven, om het vriendelijk te zeggen, kunnen nu aan de slag. Eerst vallen wij Afghanistan binnen, zogezegd op zoek naar Arabische terroristen (zoals Bin Laden, maar zit die daar wel?), óók al zijn Afghanen geen Arabieren. Het échte doel is om de Taliban te verdrijven en een pro-Amerikaanse marionetten-regering te installeren. Voor de olie natuurlijk.

Het blijkt wel vl moeilijker om een link te leggen van het terrorisme naar Sadam Houssein.
"Geen nood, we fabriceren "bewijzen" van atoomwapens waarmee Sadam de Wereld bedreigt. Later zal Minister Powell zijn toespraak met de zogenaamde "bewijzen" ten zeerste betreuren.


En we vallen aan. Alles loopt gesmeerd. We beginnen onmiddellijk met het aftappen van de olie. Er sneuvelen soldaten, maar dat zijn de gewone "casualities ... as in every war".

Alleen de wervelstorm Katrina, die hebben we verdomme niet ingepland. Nu zouden we, als president, iets moeten gaan doen voor die arme zwarten in New Orleans??? Sh-t! Al onze elite-troepen die zouden kunnen helpen, zitten in Irak! Dat ze hun plan trekken. De hulpverlening gaat zwaar in de fout.

De publieke opinie steigert. Er komt een onderzoekscommissie die zal nagaan waarom de hulpverlening zo stuntelig op gang kwam. "Zelf baas blijven" denkt Bush, en hij verklaart: "En IK zal de leiding van die commissie op mij nemen".

Ik denk dat Amerikaanse 'psychopaten' (personen die zich niet kunnen inleven in anderen, zij gaan (in dit geval) letterlijk over duizenden lijken) zullen dóórgaan met onschuldige landen aan te vallen en te plunderen, na Afghanistan en Irak (de volgende zijn mogelijk Iran, en Venezuela, het grootste olievat van Zuid-Amerika), onder het mom van 'akties tegen het terrorisme' (of: "tegen drugs"?).
Tot
(bijvoorbeeld) een grote ramp als een earthquake in de San Francisco regio, met honderd-duizenden Amerikaanse slachtoffers, alle buitenlandse militair machtsvertoon onmogelijk maakt. Believe it or not...

Hoog tijd dus voor proportionele democratie.

www.prodemo.be   America, wake up!

reageer        reacties: (0)

PS: ook in Belgi was de bende van Nijvel, die nooit is ontmaskerd, mogelijk een beschermde(?) organisatie om politie en rijkswacht meer macht te geven.

PS: in Nederland worden nu ook al wegens zogenaamde 'terroristische dreigingen' maatregelen overwogen die de privacy van de burgers zwaar schenden.


  10 september 2005 tegenstellingen
MORGEN
GISTEREN

Tegenstellingen bestaan niet. Ze zijn een artefact van de manier waarop onze hersenen denken. In de werkelijke wereld bestaan geen tegenstellingen. Tegenstellingen bestaan alleen als abstracte, denkbeeldige begrippen, als fictieve delen van informatie, opgeslagen in een neuronen-configuratie in onze hersenen.
In de werkelijke wereld bestaan geen tegenstellingen. Hoog is niet het tegengestelde van laag. Wat hoog is voor een mier kan laag zijn voor een olifant. Er bestaan geen absolute begrippen.
Neger is niet het tegengestelde van blanke, en Jood is niet het tegengestelde van Ariër. We zijn allemaal individuele, unieke mensen, die niet in categorieën mogen worden ingedeeld, want categorieën bestaan niet.
Zelfs "iets" is niet het tegengestelde van "niets": geen van beide kan je vasthouden. Als ik je zou vragen: breng mij eens "iets", dan zal je bvb. een tas koffie brengen, of een potood, of een krant, maar je kan mij nooit (het begrip) "iets" brengen. Want "iets" kan je niet vasthouden, "iets" bestaat niet, er bestaan alleen concrete voorwerpen. Ook "niets" bestaat niet.
Vroeger heb ik lang gedacht dat "niets" wel degelijk bestond. Tot mijn vader me aantoonde, nu bijna vijftig jaar geleden, dat "niets" niet bestaat.

"Nee" zei hij "niets bestaat niet."
"Ja maar..." deed ik tegenstribbelend, "stel je nu eens ergens een lege ruimte voor!"
"Lege ruimte bestaat niet" zei mijn vader. Hoe kon hij zo dom zijn. Dat moest ik aanschouwelijk voorstellen.
"Kijk" begon ik, jong en eigenwijs, en ik strekte mijn handen uit, voor me, zo'n vijftig centimeter van elkaar "Stel je voor dat er zich tussen mijn handen niets bevond, géén lucht, géén moleculen, alléén maar ruimte. Dan is DAT toch helemaal leeg, toch helemaal NIETS?"
Ik schudde met mijn handen om hem te overtuigen van het "niets", en wees met mijn neus op de ruimte ertussen... Ik was zo'n jaar of twaalf toen, en erg geneigd om te discuteren, om gelijk te krijgen.
"Nee" zei mijn vader die tegenover mij zat rustig, en hij stak nu ook zijn handen uit en mat ongeveer dezelfde afstand van vijftig centimeter af tussen zijn handenpalmen "Als er tussen mijn handen "niets" zou zijn, dan zou dat zó zijn..." en toen sloeg ie zijn handen met één klap tegen mekaar "en nu is er NIETS meer tussen mijn handen!" Ik was sprakeloos.


Ook zwart is niet het tegendeel van wit: het zijn beiden vormen van reflectie van zichtbaar, wit licht. En goed en kwaad zijn begrippen die zelf niet bestaan, maar slechts etiketten die we geneigd zijn op gedrag en gebeurtenissen te plakken. Soms in de naam van "onze" God, wat erg, hoe kortzichtig. Maar erg en niet-erg bestaan niet, gelukkig! En gelukkig en ongelukkig is maar een interpretatie van ons, een oordeel, want tegenstellingen bestaan niet... We mogen geen etiketten plakken, geen aardbeien-etiket kleven op een pot bessenjam...

Maar in werkelijkheid hangen alle dingen samen. Voor de mysticus is alles met elkaar verbonden. Hij wéét dat. Uit ervaring.

De wetenschap baseert zich op vast afgelijnde goed gedefinieerde begrippen. Zij kent een logische OF-funktie om dingen te onderscheiden. Iets is ófwel dit, ófwel dat, "XOf" Exclusief OR in computertaal. Wetenschap creëert tegenstellingen. Iets kan niet én-én zijn.
Maar een goede definitie is een afleiding van eerder bekende begrippen. En het eerste begrip dan? En het tweede? En hoe definieer je definitie?


De wetenschap zal op die manier nooit alles met één grote unificatietheorie kunnen verklaren, waar Einstein en vele anderen naarstig naar zochten en nog zoeken. Omdat de ontdekker dan weer opnieuw op zoek moet naar een verklaring van de samenstellende van elkaar verschillende onderdeeltjes ervan... of dat nu vormen van materie, energie, krachten, of abstracte (hoezo, abstracte? :-) wiskundige begrippen zijn...
reageer        reacties: (0)


  9 september 2005 Bob
MORGEN
GISTEREN

Effe de groeten doen aan mijn broertje:
Gelukkige Verjaardag, Bob !
reageer        reacties: (0)


  8 september 2005 kabelTV- distributie
MORGEN
GISTEREN

Mogen ze dan alles??? Het aanbod van analoge zenders wordt plots verminderd met méér dan 20 procent, maar de abonneeprijs blijft hetzelfde.
Nu heb je ineens geen Arte meer, geen CNN, geen Frankrijk 3 (Frankrijk 1 was enkele jaren eerder al afgepakt), geen Spaanse TV, geen TellSell-TV, geen CNBC, geen National Geographic, enz...
En wat doet Test-Aankoop?
En wat doen de politici ?
Zie hier de
oplossing 050805 !!!

reageer        reacties: (0)


 7 september 2005 VRT
MORGEN
GISTEREN

Vlaams Media-Minister Geert Bourgois veegt sponsoring van het VRT-scherm (titel in De Morgen, 050906). In het vervolg dus: totale openheid over de bedrijfscijfers, geen sponsorlogo's meer op het scherm, en geen 'gesjoemel' (???) meer... zoals...
In de tijd dat er géén reklame op TV mocht komen:
Een gemeente
organiseert een grote culturele manifestatie. De (toenmalige) BRT zal er een item aan wijden in het (toenmalige) toeristen-info-programma. De BRT delegeert het opnamewerk aan een externe (zelfstandige) cameraploeg. De cameraploeg vraagt 100.000 BEF zwart geld om de regisseur van het culturele evenement in beeld te brengen, en een deel van de manifestatie (van de repetitie) te filmen. De burgemeester belt een bevriend Bankfiliaal op. Die brengen onmiddellijk een twee meter breed groot geel spandoek met Banklogo en tekst, dat achter de fanfare wordt gehangen (én 100.000 BEF cash). Vóór het spandoek wordt de regisseur geplaatst en geinterviewd.
Regisseur content, Bank content, Burgemeester content, Cameraploeg content, BRT weet van niets.

Resultaat: onwettige reklame (toen) op de BRT-TV.
En is deze story is écht gebeurd in België? Ja. De betrokken (zelfstandige) cameraploegleider heeft het me ter plaatse vertelt, tijdens de opnames... Ik kán namen noemen, maar AUB breek me de bek niet open...
reageer        reacties: (0)


 6 september 2005 New Orleans
MORGEN
GISTEREN

Nu spreekt de burgemeester al over méér dan 10.000 mogelijke slachtoffers van de orkaan Katrina. Het is verbazingwekkend hoe het meest moderne land ter wereld, waarvan toch werd gedacht dat het de best-mogelijke infrastructuur bezat, zo slecht met deze catastrofe kan omgaan. Duidelijk worden de grote nadelen van een Kapitalisme zonder Sociale Voorzieningen nu blootgelegd. En zoals steeds zijn de armsten de eerste en de grootste slachtoffers. Het gebrek aan solidariteit met hen, zelfs in Amerika, is schrijnend.

Maar staan wij er ook wel eens bij stil, wat overal in de Westerse wereld kan gebeuren? Wij hebben geen natuurlijke bronnen meer als reserve, om terug te kunnen vallen op een natuurlijke levenswijze. Gebeurt er hier een ramp of aanslag (wat weinig waarschijnlijk is weliswaar) en zou de toevoer wegvallen van stookolie en benzine, van aardgas, de elektriciteit, het drinkwater(!), en geen distributiemogelijkheden meer... en in minder dan 14 dagen vervallen we in een nu onvoorstelbare anarchie met hongerige bendes die dan op leven en dood écht strijden voor survival...
Onze Westerse beschaving is maar een heel dun laagje en o zo kwetsbaar...?
reageer        reacties: (0)


 5 september 2005 VW bezuinigt dan toch
MORGEN
GISTEREN

VW Duitsland bezuinigt, en zal 10.000 jobs schrappen. In eigen land alleen, wordt gezegd.
De 5.630 personeelsleden van Volkswagen België in Vorst houden hun hart vast.
zie
11 juli '05
reageer        reacties: (0)


 4 september 2005 upload down...
MORGEN
GISTEREN

Door een foutje(?) van mijn provider Tuonome.be heb ik twee dagen lang geen upload-toegang gehad tot mijn websites. Dit blogje wordt dan ook zo snel mogelijk ge-updated.
reageer        reacties: (0)


 3 september 2005 vervuiler
MORGEN
GISTEREN

De vervuiler betaalt. Maar wie is de vervuiler?
Voorbeeld: 1. Vroeger kwam bij ons de melkboer aan huis. Hij verkocht losse melk, die met een maat-liter werd overgegoten in een pot van ons moeder. En dan hadden we verse melk voor één of twee dagen. Natuurlijk, als de melkboer melk over had, op een dag dat de huismoeders minder hadden gekocht, dan was die 's anderendaags wel zuur. In die tijd, begin jaren '50, had niemand immers een ijskast. Vervuiling was er echter niet, want er was geen restverpakking.
2. In de jaren 60 kwam gesterilizeerde melk op de markt in glazen flessen van 1 liter. Makkelijk voor de melkboer, moest niet bewaard worden in een ijskast, bleef wekenlang goed, dus minder dagen rondjes rijden, of gewoon: een grotere ronde uitbouwen! Gemak voor de producent dus. Maar wel gesleur met flessen, die allemaal met statiegeld werden geleverd. Want elke geleverde fles moest ook weer worden opgehaald. Vervuiling: nihil, geen wegwerpverpakking. (De melk werd wel niet meer zuur, maar na een tijdje kon hij wel beginnen rotten in de fles. Je zag dan de vreemde brokken verschijnen in een verwaterde fles...)
3. En zie, daar
kwam het tetra-karton aan met 1 liter gepasteuriseerde melk. Nog langer houdbaar (de melk "rot" niet meer(?) ), en ... geen gesleur meer met zware glazen flessen door de melkboer. Geen duur naspoelen meer bij de fabrikant, geen recyclage-verpakking meer, gewoon: wegwerpen die troep achteraf! En melk verkopen aan de boeren, ja! (*)
Want troep is het, dat tetrapak, in vele lagen. Karton van buiten, een aluminiumlaag daaronder, en een plastic laag binnenin: de verpakking vergaat niet meer spontaan, er worden daarmee drie aparte soorten afval geproduceerd die niet selectief ophaalbaar zijn. Dat is toch niet de schuld van de verbruiker, zeker?

"De vervuiler is altijd de fabrikant, nooit de eindgebruiker! Laat u niks wijsmaken."

Voorbeeld 2: Kocht je vroeger een TV, dan werd ie door de winkelier voorzichtig thuisgebracht, geinstalleerd, met antenne op het dak en al, en netjes afgeregeld. Een TV kopen was een feest!
Nu neem je 'm zelf mee, in een grote kartonnen doos met flinke stukken isomo-vormen, en kijk, ineens heb je een pak afval thuis liggen dat groter is dan je TV zelf. Dat zou je moeten kunnen laten gratis ophalen door de winkel!

Voorbeeld 3: Toen ik 55 jaar geleden zelf de Efteling ontdekte, was de beroemde "Papier: Hier !"
-gaper er een unieke attractie. We zochten afvalpapier bijeen om 'm "Dank-U-wel!" te horen zeggen telkens je er iets ingooide. Alleen... we hadden gewoon geen wegwerp-papier bij! Na koortsachtig zoeken vonden we ergens nog één omslagje van een reep Perette-chocolade...
Als ik nu door de Efteling wandel met de kleinkinderen, staan er overal honderden papiermanden en vuilbakken: gooi maar weg mensen! Alles wat je koopt is voorverpakt in één of meer lagen 'wegwerp-materiaal'...
reageer        reacties: (0)

(*) Het heeft mij onnoemelijk verbaasd toen ik enige jaren geleden vernam dat zelfs pasgeboren kalfjes in de veehouderij geen verse melk meer krijgen, maar een waterige oplossing van melkpoeder, recht van de fabriek, met de nodige 'additieven' er al in. Nou moe, een superkoe?


 2 september 2005 pensioen
MORGEN
GISTEREN

Het meest revolutionaire idee van de Proportionele Democratie-filosofie is waarschijnlijk wel om het pensioenbedrag proportioneel afhankelijk te maken van het aantal gewerkte jaren, en niet van het totale of van het laatst verdiende loon. Iemand die immers met pensioen gaat, stopt in regel alle beroeps-activiteit. En dat 'niks doen' moet aan iedereen die niks doet even hoog worden gehonoreerd. Wie in zijn aktieve leven een hoger inkomen had, had sowieso al de extra mogelijkheid om te méér sparen, en méér te beleggen, en méér te sparen voor een bijkomend pensioen.
Wie echter méér jaren heeft gewerkt dan iemand anders, krijgt proportioneel ook méér, en de nu zogenoemde gelijkgestelde jaren, waarin je reeds een vervangingsinkomen kreeg, tellen dan ook niet meer mee. De voorgestelde regeling geldt, ongeacht of je arbeider, bediende, zelfstandige of ambtenaar was, of onder welk dan ook statuut je een inkomen hebt gehad - zolang er maar pensioenbijdragen op werden betaald.
Daarbovenop krijgen mensen met een laag pensioentje (lager dan 2.400(!) euro bruto per maand per persoon) natuurlijk óók nog steeds het aanvullend basisinkomen waar ze in dat geval recht op hebben, zowel man als vrouw apart. De meeste gezinsinkomens zullen er na de pensionering véél beter aan toe zijn dan nu, ook al door de vooropgestelde veel lagere belastings-aanslagvoeten...

Lees ook de meer volledige info op ProDemo.be
reageer        reacties: (1)


 1 september 2005 onderwijs
MORGEN

Het schooljaar is weer begonnen. In het basisonderwijs kost een schoolgaand kind aan de ouders 340 euro per jaar.
In het middelbaar onderwijs is dat zo'n 850 euro.
(bron: BRT1 TV nieuws 13u, 050831)
Dat is weinig, in verhouding tot wat je ervoor krijgt: de overheid betaalt alle personeel, lokalen, verwarming (dat zal dit jaar wel een cent méér gaan kosten!), didactisch materiaal, enzoverder.
Natuurlijk betaal je daar belastingen voor, maar kinderloze gezinnen dragen altijd nog méér daaraan bij...
Persoonlijk ben ik er voorstander van om niet alles gratis te maken: in zo'n systeem met een derde betaler lopen de kosten later onvermijdelijk de pan uit!
Geef daarom mensen met kinderen een écht basisinkomen, én daarbovenop een serieus bedrag per kind als kinderbijslag, en laat dan elk gezin ook zelf investeren in hun kinderen, zodat niet alles zogezegd 'gratis' is.


Onthaalmoeders gaan ook weer aan de slag. Maar eigenlijk is dat nep-economie (zie 21 augustus).
Met een basisinkomen (bijvoorbeeld 1.200 euro p.m.) zouden vele jonge moeders hun eigen kindertjes, zeker de eerste jaren, zelf kunnen grootbrengen zonder financiële problemen. Er gaat immers niets boven een gezellig gezinnetje met veel nestwarmte thuis...

reageer        reacties: (0)

Jos.

reacties: (0)

 

JosPeeters.be:  m'n webstekje...

  ProDemo.be        A-Z.be         Jos Peeters.be
TOP top (end of page)
ARCHIEF Archief: augustus 2005
ALLE TOPICS:

ALLE REACTIES

geheime(!!?) subsidies, economien vergelijken, Nokia, boek, Belgacom digitale TV, special forces, neuzen, NMBS & 40-uren-week, kermis? benzineprijs, economie, zindelijk? religie en mystiek, Herman de Croo, Brinks, Bracke, macht, zwart-wit, wiskunde? kolonisatie, Kermit goud, loonsverhoging, Robin Cook, politie Antwerpen, Hiroshima, Amerikaanse geheime gevangenissen, digitale TV, drie achteraan, huisartsen, Duisenburg, huismoeders.
TIP: ProDemo.be over proportionele democratie


ARCHIEF Archief: juli 2005
ALLE TOPICS:

ALLE REACTIES

thuiszorg, deserteren, inflatie, kommer en kwel, Mohammed B., Gdel, overreactie, het naftpomp-effect, Sharm el Sheikh, patriot act, Londen 2, de Koning spreekt, kippen in de stad, woekerrente, warm, hou de armen arm, happy birthday, dienstenchecques, Discovery kijken, writers block, Vlaanderen feest en VW sluit, referendum in Luxemburg, OS in Vlaanderen, de burgemeester in Londen, terrorisme, waterschade, mystiek, parapsychologie, hygiëne in de kleinhandel, ozon, blog start.


 jos fci  peeters   weblog-reacties


  2 september 2005 reactie RE: pensioen

GISTEREN

Van: Johan.SEVERENS@fortisbank.com [mailto:Johan.SEVERENS@fortisbank.com]
Verzonden: woensdag 7 september 2005 11:21
Aan: 'info@jospeeters.be'
Onderwerp: pensioen 02 september titel


je kan er toch niets op tegen hebben dat pensioenen berekend zouden worden op de hele loopbaan ipv op de laatste 5 jaren, zoals nu nog gebeurt.

Als ik dan een loopbaan heb van 30 jaar en ik wil het de laatste jaren wat kalmer aan gaan doen en dus 80% wil gaan werken gedurende 5 jaar, zou ik wel gestraft worden als ik daarna op pensioen ga?!


JoSev

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fortis Bank disclaimer :
http://www.fortisbank.be/legal/disclaimer.htm

Fortis Bank privacy policy :
http://www.fortisbank.be/legal/privacy_policy.htm
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  2 september 2005 reactie RE: Re: pensioen

Van: info @ jospeeters.be [mailto:info@jospeeters.be]
Verzonden: woensdag 7 september 2005 22:10
Aan: 'Johan.SEVERENS@fortisbank.com'
Onderwerp: RE: pensioen 02 september titel


Hallo JoSev,

Dank voor je reactie!

Even een misverstandje opklaren. Je pensioenbedrag MOET worden berekend op je volledige loopbaan, niet op de laatste 5 jaar. Je wordt dus niet gestraft... ;-)

1. In het voorstel van ProDemo worden pensioenrechten opgebouwd op solidariteitsbasis.

2. De loonkosten bedragen 15 %. (nu is dat vl meer)

3. Volgens een rechtvaardigheidsbeginsel, krijgt iedereen een pensioen, evenredig met het aantal jaren dat hij/zij heeft gewerkt.

4. Het pensioen is dan NIET evenredig met je loon of wedde: op pensioen zijn, en dus 'niets doen' is immers voor iedereen hetzelfde. Er wordt aan iedereen evenveel betaald, echter wel: wie mr jaren heeft gewerkt, krijgt mr dan wie minder lang heeft gewerkt. Wie een loopbaan heeft van 40 jaren (waarvoor loonkosten zijn betaald, krijgt dubbel zoveel pensioen dan wie slechts 20 jaren heeft gewerkt. HOEVEEL iemand in zijn carrire verdiende, of HOE (als arbeider, bediende, zelfstandige, ambtenaar, enz), speelt dus geen rol.

Het modale bruto inkomen bedraagt nu 2.400 euro bruto per maand per Belg (=BNP / 10.000.000). Het spreekt voor zich dat niemand een pensioen MAG hebben HOGER dan 2.400 euro per maand, OM NIKS TE DOEN... (bedrag waar de modale Belg voor moet gaan werken!).

5. Het principe is: wie op zijn 65e op pensioen gaat, en 50 jaar lang 15 % van zijn inkomsten als loonkosten heeft afgedragen, krijgt 1.200 euro (de helft (= 50 %) van het modale inkomen) als pensioen. Daarbovenop heeft hij/zij recht op een aanvullend basisinkomen van in dit geval 600 euro, zodat zijn/haar inkomen als 65-plusser 1.800 euro bedraagt. Als je partner nooit heeft gewerkt, maar bvb thuis het huishouden deed, krijgt die nog een basisinkomen van 1.200 euro. Toch mooi om rond te komen, als 65-plussers, met samen 3.000 euro (bruto) per maand? (en hier gaat slechts 15 % belasting af)

6. Ander voorbeeld: heb je slechts 25 jaar gewerkt, dan krijg je een pensioen van 600 euro (25 % van het modale inkomen), en daarbovenop een aanvullend basisinkomen van 900 euro, dwz 1.500 euro. En je partner, in het geval van hierboven, 1.200 euro. Het gepensioneerd gezinnetje van dit voorbeeld, waarvan slechts n partner heeft gewerkt, krijgt dan 2.700 euro bruto.

update:
7. Hoe groot is het minimum pensioen? Voor iemand die niet gewerkt heeft: 0 euro. Maar een gezinnetje 65-plussers die beiden niet hebben gewerkt, en die geen andere bron van inkomsten hebben, krijgen beiden een basisinkomen van 1.200 euro. Zij hebben dus een gezinsinkomen van 2.400 euro bruto per maand (waarop 15 % belasting geheven wordt).

8. Hoe groot is het maximum pensioen? Zoals in punt 5 werd berekend
(als beide partners een loopbaan hebben van vijftig jaar): de man krijgt 1.200 euro pensioen plus een aanvullend basisinkomen van 600 euro, samen 1.800 euro. De vrouw krijgt hetzelfde, dus hebben ze een maandelijks gezinsinkomen van 3.600 euro bruto.

Pensioenen en basisinkomen (en belastingsschalen, en ziekenfondsbijdragen en -uitkeringen) zijn welvaartsvast "geindexeerd" aan het modale inkomen, dus aan het BNP.


Dit is een veel rechtvaardiger systeem dan iemand 70 % van zijn loon als pensioen uitbetalen: ten eerste is dat (met zekerheid!) in de toekomst onbetaalbaar, en ten tweede is dat onrechtvaardig: wie als grote baas (of als geneesheer bvb) 1.000.000 BEF fr per maand verdiende, zou 10 keer mr pensioen krijgen (om na zijn 65e "niks meer te doen") dan een harde bouwvakker die 'slechts" 100.000 BEF per maand verdiende.

update:
Nogmaals: Het is ontoelaatbaar dat een gepensioneerde generaal of een gepensioneerde minister, of wie dan ook, een hoger bedrag als pensioen krijgt (om uit te rusten en niks te doen) dan het loon (of de wedde) waar de modale Belg zijn hele leven lang voor moet gaan werken.


De volledige, en wiskundig verantwoorde, n betaalbare(!) berekeningswijze vindt u in detail becijferd op ProDemo.be. http://www.prodemo.be/pensioen.htm

Dank omdat ik dit hier kort nog eens heb mogen uitleggen !

Met vriendelijke groet,
Jos.

reageer        reacties: (0)

TOP

 jos fci  peeters cache pagina's :
18 september 2005 cache  tante Mitje

Nieuwe variant ziekenhuisbacterie

UTRECHT - 19/02/05 - Een nieuwe variant van de ziekenhuisbacterie MRSA is geconstateerd. Dat meldt RTL nieuws zaterdag. Meestal is de bacterie te herleiden naar een buitenlands ziekenhuis. Dat is dit keer niet het geval. De nieuwe variant is in Nederland ontstaan uit onschadelijke bacterin. Eigenschappen daarvan zijn overgedragen en hebben een nieuwe hardnekkige bacterie gevormd.

De MRSA-bacterie duikt met regelmaat op in Nederlandse ziekenhuizen. Eind december werd op de intensive care van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk eveneens een MRSA-besmetting geconstateerd. In oktober werd het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad geconfronteerd met drie MRSA-besmettingen.

MRSA is een bacterie die bij sommige mensen op de huid, in de neusvleugels of in de bilnaad voorkomt. Bij gezonde mensen kan deze bacterie geen kwaad. Bij mensen met een verminderd afweersysteem of mensen met een open wond kan MRSA wel schadelijk zijn.

De bacterie veroorzaakt vooral bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid hardnekkige infecties. De verspreiding gaat razendsnel, door de lucht of via lichamelijk contact. Als de bacterie in het bloed terechtkomt, kan dat kan leiden tot bloedvergiftiging.